Follow us
ทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯ เข้าควบคุมพื้นที่บนหาดยาว จังหวัดชลบุรี ในระหว่างการฝึกซ้อมยกพลขึ้นบก อันเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมผสมคอบร้าโกลด์ 2019 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ไทย-สหรัฐฯ แถลงเปิดฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ปลายเดือนกุมภาพันธ์

เป็น Heavy Year หลังจากไทยมีการเลือกตั้ง เครื่องบินล่องหน F-35 พร้อมโชว์ตัวครั้งแรกในไทย

More News

บรรณาธิการคัดเลือกไว้

ดูเวบไซต์เต็มรูปแบบ